Uddannelsesudvalgets opgaver

FYC har tre Uddannelsesudvalg, opdelt efter de tre uddannelsesregioner: Nord, Syd og Øst.

Udvalgene har en nucleus, som vælges på FYCs generalforsamling i forbindelse med FYCs årsmøde, men alle interesserede medlemmer af FYC kan deltage i det løbende arbejde.

Uddannelsesudvalgene arbejder lokalt, men med nationalt sigte, for at fremme uddannelsen af yngre kardiologer på alle uddannelsestrin.
Arbejdet består primært af at arrangere symposier inden for selvvalgte emner med mål om 1-2 symposier/kurser per halvår (fortrinsvis aftensymposier). Derudover er opgaverne regionsspecifikke, men kan fx bestå af at repræsentere kardiologien på universiteternes Karrieredag, samt hjælpe FYCs bestyrelse lokalt fx ved lokale events.