Introduktionsstilling

Ansøgning
Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende til hoveduddannelsesforløb i de 9
specialer hørende til Intern Medicin, herunder kardiologi. Introduktionsstillingen opslås af de enkelte
afdelinger på sundhedsjobs.dk, og er som hovedregel et-årige forløb. I opbygningen af en motiveret
ansøgning er det fint at komme ind på motivation for at søge specialet, hvilke
faglige/personlige/samarbejdsmæssige kvalifikationer man er i besiddelse af samt hvilke forventninger
man har til specialet og afdelingen. Et godt råd til en ansøgning er at den skal være overskuelig og ikke
skal fylde mere end en A4-side, hvorimod CV’et ikke har en øvre grænse.

Målbeskrivelse
Kompetencer som skal opnås under introduktionsstillingen i intern medicin findes på Kompetencekort
(sst.dk). Kompetencelisten indeholder dels de medicinske ekspertkompetencer i form af
symptomkomplekser (brystsmerter, feber osv.) og dels de organisatoriske kompetencer, som afspejler sig i
vagtfunktion, ambulatoriefunktion og stuegangsfunktion. Det er primært i introduktionsuddannelsen, at
den organisatoriske kompetence i relation til vagtfunktion erhverves, mens det primært er i
hoveduddannelsen at kompetencer i relation til ambulatoriefunktion erhverves. Derfor er den
organisatoriske kompetenceerhvervelse i relation til vagtfunktion placeret i introduktionsuddannelsen, og
den organisatoriske kompetenceerhvervelse i relation til ambulatoriefunktion placeret i
hoveduddannelsen. De medicinske ekspertkompetencer erhverves i alle funktioner (vagt, ambulatorium og
stuegang) gennem hele uddannelsen.