Legater

FYC uddeler årligt flere forskellige typer af legater og priser. Tidligere år har vi haft mulighed for at uddele fripladser til ESC kongressen for yngre kardiologer, og FYC har også tidligere uddelt efteruddannelseslegater til studieophold i ind-og udland. Ansøgningsfrister for fribilletter til ESC, efteruddannelseslegater samt andre legater og priser slås op på fyc.dk og FYC’s facebookside.