Kurser

Kurser under Foreningen af Yngre Cardiologer(FYC)

Ekkokardiografi

FYC afholder i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab årlige kurser i basal ekkokardiografi. Kurserne er tilrettelagt af DCS’ arbejdsgruppe for ekkokardiografi og er forbeholdt medlemmer af DCS og FYC. 

Kurserne er tilrettelagt for læger med begrænset kendskab til ekkokardiografi og vil indeholde både teori og praktiske øvelser. Deltagerantallet på Ekko I og II er begrænset til 12 kursister per kursus, men der afholdes sideløbende kurser to forskellige steder i landet med samme indhold og fælles kursusmateriale.  

Ekko I afholdes to gange om året og Ekko II afholdes én gang om året. 

Kurset er delt i to blokke: 

  1. DCS Ekko I dækker “den normale ekkokardiografi”. Målet med kurset er at kunne gennemføre optagelserne til en DCS standardekkokardiografi, uden detaljerede udmålinger eller klapvurderinger. Doppler-modaliteterne introduceres. Det er et 3 dages kursus med ca. fire uger mellem dag 2 og 3 mhp. at kursisterne skal opnå yderligere praktisk erfaring i mellemtiden.
  2. DCS Ekko II som dækker avanceret vurdering af patologi, herunder vurdering af klapsygdom, diastolisk dysfunktion og højresidige trykforhold. Det er et 2 dages kursus.

Spørgsmål til kurset kan sendes til:  ekkokursus@fyc.dk

 

Kurser under Dansk Cardiologisk Selskab(DCS)

Efteruddannelseskurser

DCS arrangerer flere årlige kurser. Kurserne henvender primært til HU læger og speciallæger, men det er også muligt for læger på tidligere uddannelsestrin at deltage.

De aktuelle kurser kan ses via linket nedenfor:

https://www.cardio.dk/kurser/uddannelse/efteruddannelse/kursus-og-cme

 

Hoveduddannelseskurser

Hoveduddannelsen i IM:Kardiologi indeholder både generelle, Intern medicinske og specialespecifikke kurser. Se links til kursuskalendere og tilmelding nedenfor.

Generelle kurser:

SOL 1 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1). Kurset udbydes regionalt, ved spørgsmål kontakt De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 2). Kurset udbydes af Sundhedsstyrelsen:

Generelle kurser i uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

SOL 3 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 3). Kurset udbydes regionalt, ved spørgsmål kontakt De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Fælles intern medicinske kurser:

”Akut medicin”

”De 8 selskabers kursusdage”

”Rationel farmakoterapi”

”Neurologi for intern medicinere”

”Psykiatri for intern medicinere”

”Rationel klinisk beslutningsteori”

”Onkologi for intern medicinere”

”Den terminale patient, palliativ behandling”

”Den ældre patient”

Alle kurser udbydes af Dansk Selskab for Intern Medicin

https://dsim.dk/kursuskalender/

Speciale-specifikke kurser:

”Kursus 1-5”. Udbydes af DCS.

https://www.cardio.dk/kurser/uddannelse/hoveduddannelse/hoveduddannelseskurser

 

Kurser under European Society of Cardiology (ESC)

ESC udbyder en stor mængde af online kursus materiale. Det kræver ofte medlemskab af de enkelt arbejdsgrupper under ESC at tilgå materialet.

https://www.escardio.org/Education/E-Learning

 

Andre kurser

Københavns Universitet har et online undervisningsmodul vedrørende EKG, hvor man uden login kan tilgå en del af materialet.

Course modules: EKG (ku.dk)