Sådan kommer man med i et uddannelsesudvalg

Hvis man er interesseret i at blive medlem af et uddannelsesudvalg, kan man stille op til dette ifm. FYC’s generalforsamling (afholdes typisk i forbindelse med FYC’s årsmøde).

Hvert regionalt udvalg kan have op til 5 nucleus medlemmer. Nucleus-medlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg én gang. Man kan stille op i uddannelsesudvalget i den region man er ansat i.