Opdateret hjemmeside

FYC’s hjemmeside har fået en opgradering. Vi har eksempelvis fået tilføjet en “profil-side” hvor man som medlem bl.a. kan se hvilke arrangementer man er tilmeldt. Profil-siden tilgås ved at trykke på “Profil” øverst i højre side af billedet, efter man er logget ind.