Ny medlemshåndtering

Ifm. den nye hjemmeside har vi indgået en aftale med DCS’ sekretariat om at håndtere vores medlemskartotek. Det har længe været en omstændelig proces at oprette, udmelde og idet hele taget holde regnskab med vores medlemmer. Det skyldes at kontingent-afregningen håndteres af lægeforeningen, mens medlemsregisteret blev ført hos både os OG DCS. Afregningen af kontingenter, vil fortsat håndteres via Lægeforeningen, men vi vil fremadrettet have et fælles medlemsregister med DCS.