Vil du være med til at sikre kvaliteten af vores uddannelse?

Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på landets sygehuse og andre uddannelsessteder. Inspektorerne udpeges af sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber. Læger under uddannelse kan fungere som juniorinspektorer.

Juniorinspektoren er med både for at blive oplært til inspektor, men også for på lige fod med inspektorerne at give sit input til uddannelsen på afdelingen set fra en yngre læges perspektiv. Det er spændende og lærerigt arbejde, hvor man ikke kun hjælper med at forbedre uddannelsen på den afdeling man besøger, men også ofte kan tage gode ideer med hjem. Man opnår stor indsigt i både den lægelige videreuddannelse og organisatoriske forhold, samt udvider sit netværk på tværs af regioner.

Som juniorinspektor skal man regne med at deltage i 2 inspektorbesøg årligt. Det er ofte, men ikke nødvendigvis, inden for ens eget speciale, da det er uddannelsen og ikke det faglige, der er fokus på. Ofte vil det dog som juniorinspektor i kardiologi være indenfor de medicinske specialer. Et inspektorbesøg består af forberedelse ud fra det materiale afdelingen har udfærdiget før besøget, selve besøget og udfærdigelse af en endelig rapport til Sundhedsstyrelsen efter besøget.

Man besøger afdelinger uden for ens egen uddannelsesregion – og ofte mødes man med de øvrige inspektorer aftenen før og forbereder besøget. Evt. overnatning betales af SST og lønnen betales af ens egen afdeling, der kan bede om at få pengene retur fra regionen. Man har som udgangspunkt ret til mindst en dags tjenestefri med løn, i særlige tilfælde to dage.

Se mere om inspektorordningen på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/opgaver/sundhedsvaesen/uddannelse/laeger/inspektorordning

FYC søger 2 juniorinspektorer fra uddannelsesregion syd, 2 fra uddannelsesregion øst og 1 uddannelsesregion Nord.

For at blive godkendt som juniorinspektor skal man deltage i et obligatorisk kursus i september eller november 2023. Her er der tjenestefri med løn.

Hvis du er interesseret af at blive juniorinspektor, så skriv en motiveret ansøgning samt curriculum vitae til FYC. Ansøgning sendes til fyc@fyc.dk. Ved flere kandidater end pladser udvælger bestyrelsen ud fra ansøgningerne.

Ansøgningsfrist er d. 15. januar 2023.